Vikapäivystys 24 h 03 4126 717 verkkopalvelut@fvp.fi

Vikapäivystys 24 h

Soita  03 4126 717

Forssan Verkkopalvelut Oy:n siirtohinnasto 1.11.2021 alkaen

 

Kaikki tällä sivulla esitetyt hinnat sisältävät ALV 24%.

Siirtotuotteen valinta: Siirtotuotteet ovat vapaasti valittavissa. Tuotteen voi vaihtaa kun olet käyttänyt sitä vähintään vuoden.

Sähkövero: Jakeluverkonhaltija (eli ns. siirtoyhtiö) yhtiö perii valtiolle sähköveroa verkkopalvelun yhteydessä. Lue lisää sähköverosta tämän sivun lopusta.

Yleisimmät pienjännitteen (0,4kV) siirtotuotteet

Perussiirto, 1-aika

Perusmaksu (riippuu sulakekoosta)   €/kk
 1 x 25 A ja 1 x 35 A   7,78
 3 x 25 A   13,69
 3 x 35 A   21,85
 3 x 50 A   41,41
 3 x 63 A   57,09
 3 x 80 A   93,11
 3 x 100 A   111,00
 3 x 125 A *Ei uusia asiakkaita   145,96
 3 x 160 A *Ei uusia asiakkaita   175,98
Siirretty energia   snt/kWh
 Ajankohdasta riippumatta   3,28

 

Aikasiirto, 2-aika päivä/yö

Perusmaksu (riippuu sulakekoosta)   €/kk
 1 x 35 A ja 3 x 25 A   21,20
 3 x 35 A   33,69
 3 x 50 A   54,32
 3 x 63 A   78,10
 3 x 80 A   124,85
 3 x 100 A   160,17
 3 x 125 A *Ei uusia asiakkaita   205,61
 3 x 160 A *Ei uusia asiakkaita   263,07
Siirretty energia   snt/kWh
Päivä (ma-su klo 07-22)   3,25
Yö (ma-su klo 22-07)   1,53

Päiväaikaa on ma-su klo 7-22, yöaikaa klo 22-7. Kellot käyvät aina talviaikaa.

 

Kausisiirto, 2-aika talviarki/muu aika

Perusmaksu (sulakekoosta riippumatta)   €/kk
 1 x 35 A ja 3 x 25 A   21,20
 3 x 35 A   33,69
 3 x 50 A   54,32
 3 x 63 A   78,10
 3 x 80 A   124,85
 3 x 100 A   160,17
 3 x 125 A *Ei uusia asiakkaita   205,61
 3 x 160 A *Ei uusia asiakkaita   263,07
Siirretty energia   snt/kWh
 Talviarkipäivä (1.11-31.3 ma-la klo 7-22)   3,58
 Muu aika (1.4-31.10 klo 00-24 ja 1.11-31.3 klo 22-7 sekä sunnuntait)   1,70

Talviarkipäivä 1.11-31.3 ma-la klo 7-22, muu aika 1.4-31.10 ja 1.11-31.3 klo 22-7 sekä sunnuntait. Kellot käyvät aina talviaikaa.

Pienjännite (0,4kV) tehosiirto

 Pienjännitetehosiirto 0,4kV
 Perusmaksu €/kk   81,31
 Tehomaksu €/kW,kk   3,55
 Energiamaksut   snt/kWh
– Talvipäivä
– Talviyö
– Kesäpäivä
– Kesäyö
  3,17
1,56
1,56
1,56
 Loistehomaksu, otto €/kvar,kk   5,52
 Loistehomaksu, anto €/kvar,kk   7,50

Talvi on 1.11-31.3 välisenä aikana
Päivä on klo 7-22 välisenä aikana

Ehdot:
Toimitus 0,4 kV jännitteellä.
Tehomaksun laskutusperuste on viimeisen 12 kuukauden aikana mitatun
kahden suurimman kuukausituntitehon keskiarvo.
Loistehomaksun laskutusperusteena on kuukaisittainen loistehohuippu (1h),
josta on vähennetty 20% saman kuukauden pätötehohuipun määrästä.

Keskijännite (20kV) siirtotuotteet

 Suurjännitetehosiirto, 20kV
 Perusmaksu €/kk   506,04
 Tehomaksu €/kW,kk    2,85
 Energiamaksut   snt/kWh
– Talviarkipäivä
– Talviyö + pyhä
– Kesäarkipäivä
– Kesäyö + pyhä
  2,13
1,03
1,03
1,03
 Loistehomaksu otto, €/kvar,kk   5,58
 Loistehomaksu anto, €/kvar,kk   7,50

Talvi on 1.11-31.3 välisenä aikana
Arkipäivä on ma-la klo 7-22 välisenä aikana

Ehdot:
Toimitus 20 kV jännitteellä.
Asiakas omistaa tarvittavat muuntamot ja vastaa niiden käytöstä.
Tehomaksun laskutusperuste on viimeisen 12 kuukauden aikana mitatun kahden suurimman kuukausituntitehon keskiarvo.
Loistehomaksun laskutusperusteena on kuukausittainen loistehohuippu (1h), josta on vähennetty 20% saman kuukauden pätötehohuipun määrästä.

Sähkövero

Sähkölaskutuksessa laskutetaan hinnaston mukaisten hintojen lisäksi kulloinkin voimassa olevat kulutukseen perustuvat sähköverot.

Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen veroluokkaan:

  • Koti- ja maataloudet, palvelut ja julkinen kulutus (veroluokka 1)
  • Teollisuus ja ammattimaiset kasvihuoneviljelijät (veroluokka 2)

Kaikki kuluttajat kuuluvat automaattisesti veroluokkan 1, elleivät ole muuta ilmoittaneet. Asiakas on oikeutettu veroluokkaan 2, jos kohteessa harjoitetaan teollisuutta tai ammatimaista kasvihuoneviljelyä. Toiminnan laadusta tulee toimittaa kirjallinen vakuutus sähkön valmisteveron 2 veroluokan mukaisesta toiminasta verkkoyhtiölle.

Sähköverot 1.1.2021 alkaen
    snt/kWh
 Veroluokka 1   2,794
 Veroluokka 2   0,0781