Vikapäivystys 24 h 03 4126 717 verkkopalvelut@fvp.fi

Verkkoyhtiön info asiakkaillemme, joilla on sähkönmyyjänä Lumo Energia

Lumo Energia Oyj on ilmoittanut lopettavansa toimintansa. Lumon internet-sivuilta löytyy tiedote ja toimintaohjeet. Osa sähkön myyntisopimuksista on siirretty uuteen yhtiöön (GNP Energia), mutta noin 4000 asiakkaan sähkösopimus ei siirry vaan päättyy 31.8.2022. Verkkoyhtiönä haluamme muistuttaa, että näiden asiakkaiden täytyy etsiä uusi sähkönmyyjä 1.9.2022 alkaen, koska muuten verkkoyhtiö joutuu toimimaan tilapäisenä sähkönmyyjänä nykyistä selvästi korkeammalla hinnalla eikä tämä ole asiakkaalle edullisin vaihtoehto vaan asiakkaan kannattaa viipymättä etsiä itselleen uusi sähkönmyyjä. Asiakas valitsee mieleisensä sähkönmyyjän. Apuna voi käyttää esimerkiksi Energiaviraston ylläpitämää sahkonhinta.fi palvelua, josta löytyy luotettavin hintatieto. Asian hoitamisella on kiire, koska normaalisti myyjänvaihto kestää alan sääntöjen mukaan kaksi viikkoa. Tässä tilanteessa sähkönmyyjille kannattaa ilmoittaa, että kyse on edellisen myyjän lopettamisesta ja siksi nopeutettua aikataulua voidaan käyttää.

Sähkömarkkinoita valvova viranomainen Energiavirasto on tiedottanut asiasta. Alla kohta Energiaviraston tilanteesta, joka koskee verkkoyhtiötä (myös FVP:tä). Forssan Verkkopalvelut Oy ei normaalisti toimi sähkönmyyjänä eikä meillä ei ole tähän johdannaissuojauksia, joten tulemme myymään velvoitettuna pörssin markkinahintaista sähköä kohtuullisella marginaalilla, mutta tässä tilanteessa sähkönmyyjät tarjoavat varmasti järkevämpiä vaihtoehtoja. Olemme yhteydessä niin kuluttajiin hintakirjeellä, jos joku ei määräaikaan mennessä löydä uutta sähkönmyyjää. FVP:n ei ole velvollinen myymään yli kolmea viikkoa ja sen jälkeen sähköntoimitus voidaan katkaista eli kuluttajien täytyy itse olla aktiivinen uuden sähkönmyyjän löytämisessä, koska verkkoyhtiön vastuu on tilapäinen.

”Mikäli yhtiön asiakas ei löydä uutta sähkönmyyjäänsä ennen Lumo Energia Oyj:n ilmoittamaa sähköntoimituksen päättymispäivää, ovat jakeluverkonhaltijat velvollisia ilmoittamaan sähkönjakelun katkeamisesta ja huolehtimaan sähköntoimituksen jatkumisesta kuluttaja-asiakkaille vähintään kolmen viikon ajan ilmoituksen lähettämisestä. Jos asiakas ei tee sopimusta uuden sähkönmyyjän kanssa verkkoyhtiön ilmoittaman ajan kuluessa, on verkkoyhtiöllä oikeus katkaista asiakkaan sähkönjakelu.”