Vikapäivystys 24 h 03 4126 717 verkkopalvelut@fvp.fi

Sähköverkon kehittämissuunnitelma

20.5.2022

Forssan Verkkopalvelut Oy vastaa sähkön siirrosta Forssan taajaman ja osan ns. maaseutuverkon alueella. Sähköverkkoyhtiönä meillä on yhteiskunnallinen vastuu huolehtia siitä, että sähkönjakelu tapahtuu mahdollisimman häiriöttömästi ja sujuvasti.

Sähköverkon kehittämisessä meitä ohjaa sähköverkon kehittämissuunnitelma, joka perustuu vuonna 2021 uusitun sähkömarkkinalain vaatimuksiin verkon toimitusvarmuuden suunnitelmallisesta parantamisesta. Laki vaatii verkkoyhtiöitä Suomessa kehittämään sähköverkkoaan siten, että luonnonolosuhteista (mm. myrsky, lumi, jää) aiheutuva sähkökatko ei kestä asemakaava-alueella yli 6 tuntia ja haja-asutusalueella yli 36 tuntia viimeistään vuonna 2028 kaupunkiolosuhteissa ja viimeistään vuonna 2036 maaseudulla.

Sähköverkon kehittämissuunnitelma päivitetään kahden vuoden välein ja toimitetaan alaa valvovalle Energiavirastolle. Kehittämissuunnitelmaamme kuuluu myös asiakkaiden ja sidosryhmien palaute. Kehittämissuunnitelma löytyy tällä linkillä:Forssan Verkkopalvelut Oy-kehittamissuunnitelma-2022

Saatu palaute otetaan huomioon suunnitelmaa päivitettäessä.

Palautteen pyydämme lähettämään sähköpostilla osoitteeseen: verkkopalvelut@fvp.fi

Palautetta voi antaa 20.6.2022 asti.