Vikapäivystys 24 h 03 4126 717 verkkopalvelut@fvp.fi

Energiavirasto kehottaa Fi-Nergy Voiman asiakkaita valitsemaan pikaisesti uuden sähkönmyyjän. Tämä johtuu siitä, että Fingrid on purkanut Fi-Nergy Voima Oy:n, Fi-nergy Voima OU:n sekä 365 Hankinta Oy:n tasevastaavan Elia Energiförsäljning AB:n tasepalvelusopimuksen alkaen 11.6.2021 klo 01:00. Tasevastaavan puuttuessa kyseiset myyjät eivät voi jatkaa avoimia toimituksia asiakkailleen.

Käyttöpaikkaan on löydyttävä uusi sähkönmyyjä 6.7.2021 mennessä. Jakeluverkonhaltija Forssan Verkkopalvelut Oy on lähettänyt loppukäyttäjille 15.6.2021 ilmoituksen siitä, että sähkönjakelu tulee katkeamaan. Sähkömarkkinalain 102 §:n mukaan jakeluverkonhaltija huolehtii, että kuluttajille toimitetaan sähköä vähintään kolmen viikon ajan ilmoituksen lähettämisestä. Forssan Verkkopalvelut Oy laskuttaa kuluttaja-asiakkaita kohteelta, jolta puuttuu sähkönmyyjä, energiasta 7,26 snt/kWh sekä lisäksi perusmaksun 4,57 €/kk (sis alv 24%).

Yritysten kohdalla noudatetaan Verkkopalveluehtoja (VPE 2019), kohta 9.2.3. Forssan Verkkopalvelut Oy toivoo pikaista yhteydenottoa omaan asiakaspalveluunsa puh. 02970200 111 tai valittuun uuteen sähkönmyyjään.

Tiedote Finergy Voima Oy, OU ja 365 Hankinta Oyn asiakkaille final