Vikapäivystys 24 h 03 4126 717 verkkopalvelut@fvp.fi

Urakointia Elenialle sekä Lounealle.

Forssan Verkkopalvelut Oy:llä on parhaillaan työn alla neljä urakointi kohdetta.

Kohteissa urakkaan kuuluvat sähkö- ja televerkon osalta maanrakennus ja kaapelointi sekä lisäksi sähköverkon kytkentätyöt.

Televerkon kytkentätöistä vastaa Lounea.

Hykkilä on kaivurilla suoritettavia viimeistelytöitä vaille valmis.

Lunkaassa viimeiset kytkentätyöt menossa ja tietenkin myös niiden  jälkeen tapahtuvat viimeistelytyöt on tekemättä.

Kaukolassa kaivuutyöt on suoritettu ja kytkentätyöt aloitettu. Tämän jälkeen alkavat viimeistelytyöt.

Riihivalkamassa ovat kaivuutyöt menossa. Joiden valmistuttua alkavat kytkentätyöt sekä lopuksi tietenkin viimeistelytyöt.

Valmistumisajankohta purkutöitä lukuunottamatta on marraskuun 2018 loppu.

Urakkasopimuksen mukaan purkutyöt on suoritettava maaliskuun 2019 loppuun mennessä.

Forssan Verkkopalvelut Oy kiittää asukkaita ymmärtäväisestä suhtautumisesta  töiden aiheuttamiin ongelmiin.